ABCzetje¡ is in ontwikkeling.

De Stichting ABCzetje is opgericht op 21 september 2016. In afwachting van fondsen kunnen er op dit moment nog geen aanvragen worden ingediend.

We verwachten dat dit vanaf eind 2017 zal kunnen.

 

De Stichting heeft de ANBI status.

De Stichting is ingeschreven in de KvK (66883474) onder RSIN nr. 856739285

 

De website is nog onder constructie en geeft een eerste indruk van de Stichting. Voor de actuele stand van zaken zie pagina "Achtergrondgegevens Stichting".