ABCzetje¡ is in ontwikkeling.

De Stichting ABCzetje is opgericht op 21 september 2016. In afwachting van fondsen kunnen er op dit moment nog geen aanvragen worden ingediend.

We verwachten dat dit vanaf het tweede kwartaal 2017 zal kunnen.

 

De ANBI-status is aangevraagd.

De Stichting is ingeschreven in de KvK onder nr. 856739285

 

De website is nog onder constructie en geeft een eerste indruk van de Stichting.